Åpent kjøp fram til 30 dager før avreise! 

Vilkår og betingelser for reiser med SibillaTravel **

Ved bestilling aksepteres disse betingelsene:

• Ved bestilling av ønsket reise/opphold/aktivitet mottar den reisende en bekreftelse og en faktura pålydende 30 % av totalbeløpet med 5 dagers betalingsfrist. Hvis forskuddet ikke er betalt innen fristen, står SibillaTravel fritt til å annullere bestillingen uten varsel. Fullstendig reiseprogram med beskrivelser fås i vår app på mobil og som pdf dokument.  

• Faktura på restbeløpet forfaller ca. 30 dager før avreise.

• SibillaTravel forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer av reiseopplegg som følge av ekstraordinære hendelser (force majeure) og omstendigheter utenfor partenes kontroll, slik som naturkatastrofer, pandemi, streik eller lignende. SibillaTravel har ingen ansvar for resultatet.  

• Dersom kunden har bestilt en reise i delt dobbeltrom og det innen avreise ikke melder seg på andre som ønsker å dele dobbeltrom på valgt avgang, vil SibillaTravel kunne belaste kunden for enkeltromstillegg såfremt ikke annet er beskrevet for det aktuelle overnattingstedet.  

• Den reisende har rett til å overdra reisen til en person som oppfyller alle nødvendige betingelser for å delta, dersom han underretter SibillaTravel om dette innen rimelig tid før avreise.

• Ved bestilling av sportslige aktiviteter vil nødvendig utstyr som beskrevet (f.eks. sykkel) være tilgjengelig, men reisende står økonomisk ansvarlig for tyveri som er selvforskyldt. 

• Reisende står økonomisk ansvarlig for ødeleggelse/skader på hotellrom.

• Flyreiser bestilles normalt på egenhånd i samsvar med oppholdet/aktivitetens start, med mindre annet er avtalt med SibillaTravel. Transfer fra/til flyplass gjelder kun for oppgitte avganger.

• Du må selv sjekke at ditt pass og reiseforsikring er gyldig under hele oppholdet. Vi anbefaler alle å ha med seg E111 (europeiske helsekort) og grønt pass (COVID-19) under reisen.  

• Under oppholdet i Marche vil vår italiensk/engelsktalende turvert være tilgjengelig ved behov for assistanse. I tillegg vil en norsktalende representant for SibillaTravel alltid kunne nås på telefon og chat (24/7) og i vår app. Noen turer har norsktalende turleder (vi anbefaler å sjekke dette før bestilling hvis viktig).  

• SibillaTravel forplikter seg til å gjennomføre avtalt program og oppdatere underveis om det er endringer. Aktivitetens dag kan variere etter vær eller endrede åpningstider.   


Avbestilling og kansellering

• Ved gruppereiser forbeholder SibillaTravel seg retten til å avlyse dersom antall deltakere er for lavt, dvs. under opplyst minimum deltagernivå. Innbetalt beløp refunderes kunde.

• Såfremt annet ikke er opplyst ved bestilling er det mulig å avbestille gruppereiser såfremt det totale antall reisende ikke blir mindre enn det oppgitte minimumsantall. Det er ingen gebyr for avbestillinger som gjøres inntil 30 dager før avreise.

Deretter gjelder følgende regler:
o Ved avbestilling av reisen mellom 29 – 16 dager beholdes 50 % av totalsum.
o Ved avbestilling av reisen mellom 15 – 6 dager beholdes 75 % av totalsum.
o Ved avbestilling av reisen 5 dager eller mindre før reisestart, beholdes 100 % av totalsum.

• En bestilt enkeltaktivitet er mulig å avbestille etter de samme betingelser, såfremt denne ikke inngår en gruppereise og antall deltagere er for lavt.

• 2 dager før avreise blir 100% av den betalte summen belastet.

• Den reisende må selv ordne avbestillings- og -reiseforsikring. Avbestillingsforsikring inngår ikke i reisens pris. SibillaTravel anbefaler alle å tegne avbestillingsforsikring i tillegg til reiseforsikring.


Forbehold om prisendringer

• Det tas forbehold om prisendringer på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll. Det gjelder valutaendringer og økning av skatter og/eller avgifter, samt endringer hos våre samarbeidspartnere.

Vi tar forbehold om skrivefeil på nettside og reisedokumenter. 

Sibilla AS er medlem av Reisegarantifondet

** For sykkelturer og  reiser utenom Marche som opereres gjennom Massi Cycling gjelder egne betingelser

   
© 2023 Sibilla AS
© Franco Mancinelli
© Regione Marche & local suppliers